สูตรเกมส์ The Sims 3


รวม สูตรเกม The Sims 3
วิธีใช้สูตร ระหว่างอยู่ในเกม กด shift+ctrl+c จะมีช่องให้พิมพ์สูตรปรากฏขึ้นด้านบนเกม
-ระวังการเว้นวรรค ต้องเว้นให้ถูกต้อง
-อักษรตัวเล็กหรือใหญ่ถือว่าเหมือนกันหมด
-ถ้าไม่มีช่องพิมพ์สูตรปรากฏขึ้น ให้เช็คคีย์บอร์ดว่าอยู่ในภาษาอังกฤษ
และไม่มีโปรแกรมใดๆในเครื่องใช้คีย์ลัดเดียวกันนี้ โดยมากมักเป็นเพราะ CursorXP
สูตรเกมเดอะซิมส์ 3 ภาคเสริม
สูตรโกงเกมเพิ่มเงิน
Motherlode เพิ่มเงินให้ครอบครัวครั้งละ 50,000 §
kaching เพิ่มเงินให้ครอบครัวครั้งละ 1,000 §
freeRealEstate บ้านฟรี ใช้ตอนซื้อบ้านใหม่ ทำให้ซิมส์เข้าอยู่บ้านแพงๆได้ (สูตรนี้ไม่ได้เพิ่มเงิน)
unlockOutfits on/off ให้ซิมส์ใช้เสื้อผ้าได้ทุกอย่างที่มีในเกม เช่นพวกชุดของ npc ใช้สูตรก่อนเข้าโหมดสร้างซิมส์ หรือไปเลือกชุดที่ตู้
สูตรเกมพิเศษ
testingcheatsenabled true/false สูตรโกงที่ปลดล๊อคคำสั่งพิเศษต่างๆ
-คลิกลาก เพิ่ม/ลด ค่าความต้องการของซิมส์ได้
-shift+คลิก ที่ซิมส์หรือวัตถุต่างๆในเกมเพื่อเรียกใช้คำสั่งพิเศษ
-shift+ctrl+คลิกที่วัตถุ ระหว่างอยู่ในโหมดสร้าง เพื่อเรียกใช้ฟังชั่นพิเศษ (ภาค wa)
-สูตรอีกหลายตัวจะใช้ได้ โดยต้องเปิดสูตรนี้ก่อน

ตู้จดหมาย+สูตร testingcheats
สูตรต่อไปนี้ต้องเปิด testingcheatsenabled true ก่อนใช้
และไม่ต้องพิมพ์ แต่ให้กด shift+คลิกที่ตู้จดหมาย

Make All Happy ทำให้ความต้องการทุกอย่างของซิมส์ทุกตัวในครอบครัว เพิ่มจนเต็มทันที
Make Needs Static ทำให้ความต้องการเพิ่มจนเต็ม และไม่ลดลงอีก
Make Me Know Everyone มีผลกับซิมส์ที่เลือกเล่นอยู่ ทำให้ซิมส์ตัวนั้นรู้จักซิมส์ทั้งหมู่บ้านทันที
Make Friends For Me มีผลกับซิมส์ที่เลือกเล่นอยู่ ทำให้ระดับความสัมพันธ์ของซิมส์ที่รู้จักเพิ่มขึ้นทันที และเพิ่มซิมส์ใหม่ๆในช่องความสัมพันธ์ด้วย
Force Visitor สุ่มเลือกซิมส์ให้มาที่บ้านนั้นๆ
Force NPC.. เลือก npc ให้มาที่บ้านนั้นๆ
Set Career เลือกอาชีพให้ซิมส์ที่เล่นอยู่ เลือกได้ทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง
พื้นดิน+สูตร testingcheats
สูตรต่อไปนี้ต้องเปิด testingcheatsenabled true ก่อนใช้
และไม่ต้องพิมพ์ แต่ให้กด shift+คลิกที่พื้น

Teleport Me Here teleport ซิมส์มาที่ตำแหน่งนั้น
Buy on this lot เข้าโหมดซื้อในพื้นที่ๆคลิก (ต้องคลิกที่พื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช้บ้านตัวเอง)
Build on this lot เข้าโหมดสร้างในพื้นที่ๆคลิก (ต้องคลิกที่พื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช้บ้านตัวเอง)After patch 1.7
ซิมส์ที่เราควบคุม+สูตร testingcheats
สูตรต่อไปนี้ต้องเปิด testingcheatsenabled true ก่อนใช้
และไม่ต้องพิมพ์ แต่ให้กด shift+คลิกที่ตัวซิมส์ที่เราควบคุมอยู่

Modify Traits for Active Sim เปลี่ยนนิสัยทั้ง 5 ให้ซิมส์ที่เล่นอยู่
Trigger Age Transition เพิ่มช่วงอายุให้ซิมส์ที่เล่นอยู่ทันที (ถ้าใช้กับซิมส์ชรา มันจะถูกส่งไปโลกหน้า)
Favorite music.. เลือกเปลี่ยนเพลงโปรดให้ซิมส์ที่เล่นอยู่ (เมื่อซิมส์ฟังเพลงที่ชอบ mood จะมากกว่าฟังเพลงอื่น)
ลบอารมณ์ (mood) ที่แถบอารมณ์ของเดอะซิมส์ 3 กด ctrl+คลิกที่รูป mood ที่ต้องการลบ ลบได้ทั้ง mood ทีดีและไม่ดี
(ช่อง mood ในเดอะซิมส์ 3)

เพิ่มคะแนน lifetime ไปที่แทบ Lifetime Happiness ที่แผงควบคุมซิมส์แล้วกด ctrl+คลิก ตรงที่ว่างระหว่างรูปหีบกับเลขคะแนน จะเพิ่มคะแนนครั้งละ 500
สูตรโกงเกมนี้ใช้ได้จริง แต่บางครั้งสูตรนี้ก็ใช้ไม่ได้

ซิมส์ตัวอื่น+สูตร testingcheats
สูตรต่อไปนี้ต้องเปิด testingcheatsenabled true ก่อนใช้
และไม่ต้องพิมพ์ แต่ให้กด shift+คลิกที่ตัวซิมส์ตัวอื่นๆ

Add To Active Family เพิ่มซิมส์ตัวนั้นเข้าเป็นสมาชิกครอบครัว
ที่ทำงาน+สูตร testingcheats
สูตรต่อไปนี้ต้องเปิด testingcheatsenabled true ก่อนใช้
และไม่ต้องพิมพ์ แต่ให้กด shift+คลิกที่ตึกที่ซิมส์ทำงาน

Force All Events ให้เกมสร้างภารกิจเกม(Event) ทั้งหมดของอาชีพนั้น
Force Event ให้เกมสุ่มภารกิจเกม (Event) สำหรับอาชีพนั้น
Force Opportunity ให้เกมสุ่ม opportunity อาชีพให้ซิมส์
สูตรเดอะซิมส์โหมดสร้าง/ซื้อ
moveobjects on/off วางสิ่งของในเดอะซิมส์ 3 ได้ทุกที่
วางของอิสระ / หมุนสิงของ 360° (ไม่ต้องใส่สูตรอะไร) กด Alt ระหว่างวางสิ่งของในเดอะซิมส์ / ตอนหยิบสิ่งของคลิกเมาส์ค้างไว้ พร้อมกด Alt แล้วเลื่อนเมาส์ไปรอบๆ จะหมุนวัตถุได้ 360°
constrainFloorElevation false/true สูตรปรับระดับพื้นที่ได้โดยไม่ถูกจำกัด (เปิดสูตร false)
allowObjectsOnRoofs on/off วางของบนหลังคาบ้าน (ใช้คู่กับสูตร moveobjects on) wa
buydebug on/off (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) เปิดโหมดซื้อไอเท็มdebug ทำให้ซื้อไอเท็มพิเศษได้ wa
enableLotLocking true/false (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) ใช้เปิดโหมดล๊อคการ edit lot ได้ ใช้กับ lot ทั่วไปในหน้า edit town 
lot ที่ล๊อคการ edit ไว้มักจะเป็น lot ของภาค wa ที่มีการสร้างกลไก หรือกับดักเอาไว้
wa
AlwaysAllowBuildBuy true/false (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) ทำให้เข้าโหมดซื้อ/สร้างได้ แม้จะมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น เช่นไฟไหม้ ขโมยขึ้น am
PlaceFriezes on/off สร้างชั้นลอย(foundation) บนพื้นชั้นอื่นที่ไม่ใช้พื้นดิน 
-เมื่อเปิดสูตรแล้วจะสร้างชั้นลอยบนพื้นดินแบบปกติไม่ได้ ต้องปิดสูตรก่อน
-ควรใส่สูตรนี้ก่อนคลิกเครื่องมือสร้างชั้นลอย
am
RestrictBuildBuyInBuildings false/true ทำให้ใช้โหมดสร้าง/ซื้อได้ในพื้นที่ภายนอกห้องพัก สำหรับตึกของภาค LateNight (เปิดสูตร false ปิดสูตร true) ln
สูตรสำหรับถ่ายรูป/วิดีโอ
fadeObjects off/on ทำให้วัตถุต่างๆไม่จางลงเมื่อเลื่อนกล้องเข้าไปใกล้ๆ
hideHeadlineEffects on/off ปิดบอลลูนความคิดบนหัวซิมส์
slowMotionViz 0-8 สูตร slowmotion ทำให้ทุกอย่างในเกมเคลื่อนไหวช้าลง 0=ปกติ 8=ช้าสุด
maptags off/on (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) ปิดไอค่อนต่างๆในฉาก map view
ปุ่ม Tab เข้าโหมดถ่ายรูป จะเลื่อนกล้องได้อิสระขึ้น โดยใช้ปุ่มเลื่อนกล้อง Q ขึ้น E ลง W หน้า S หลัง A ซ้าย D ขวา Z ซุมเข้า X ซูมออก
สูตรอื่นๆ
help แสดงสูตรเกม The Sims 3 ทั้งหมดพร้อมวิธีใช้
DiscoTags on/off เปลี่ยนสีลูกศรแสดงตำแหน่งซิมส์ ให้เป็นสีกระพริบๆ am
fullscreen on/off เล่นเกมแบบเต็มหน้าจอ หรือย่อหน้าจอ
jokePlease ให้เกมสุ่มตลกฝืดออกมา
resetsim ชื่อ สกุล reset ซิมส์ที่มีปัญหา เช่นค้าง จมดิน ฯลฯ
playsounds off/on (ต้องเปิดสูตร testingcheats ก่อน) ปิดเสียงทุกอย่างในเกมขอขอบคุณ SimsMooth น่ะครับ^^


รวม สูตรเกมส์ The Sims 3 มากมาย, The Sims 3, เกมส์ Sims 3, Sims 3, สูตร, Sims, 3, สูตร Sims 3

สูตรเกม The sims 3 หลักๆที่ใช้บ่อย


บทความนี้มีเพียงแค่สูตรพื้นฐานเท่านั้นครับ ส่วนสูตรอื่นๆ (ดูสูตรเพิ่มได้ ที่นี่ )

วิธีใช้สูตรเกม The sims 3 คือ


1.กดปุ่ม Ctrl+Shift+C พร้อมกัน

2.จากนั้นจะมีช่องสำหรับใส่สูตรปรากฎขึ้นทางด้านบนของเกม

3.ใส่สูตรที่ต้องการลงไปจากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อใช้สูตรที่กรอก
motherlode : เพิ่มเงินจำนวน 50,000

unlockoutfits on(ใส่ on ต่อท้ายเพื่อเปิดสูตร)off(ใส่ off ต่อท้ายเพื่อปิดสูตร): สูตรปลดล๊อคชุดพิเศษต่างๆของ NPC

คำแนะนำ: สูตร unlockoutfits ควรใส่ก่อนเข้าโหมดสร้างครอบครัวหรือสร้างซิมส์

testingcheatsenabled true(ใส่เพื่อเปิด)false(ใสเพื่อปิด): สูตรเทพ คือศัพท์ที่ชาวซิมส์บางคนใช้เรียกสูตรนี้เพราะสูตรนี้สามารถทำได้มากมายหลากหลายอย่าง สามารถปลดล๊อคคำสั่งพิเศษต่างๆมากมาย

Resetsim ตามด้วย ชื่อ และนามสกุล : สูตรสำหรับรีเซ็ทซิมส์ที่ค้างหรือขยับตัวไม่ได้และอื่นๆอีกมากมาย

สูตร และวิธีโกง รางวัลชีวิต The Sims 3


วิธีโกงรางวัลชีวิตของเกมส์ The Sims 3 นั้นทำได้ง่ายๆและไม่ยากเลย วิธีโกงรางวัลชีวิตจะทำให้คุณสามารถแลกของรางวัลได้อย่างง่ายๆเลย ^^ มาดูวิธีเพิ่มคะแนนปฎิธานของ The Sims 3 กันเลย1.เปิดเกม The Sims 3 ตามปกติ
สูตรโกงรางวัลชีวิต The Sims 32.พิม สูตร - testingCheatsEnabled true
วิธีโกงรางวัลชีวิต The Sims 33.พิมสูตรเสร็จแล้วก็ ทำตามลูกศรตามภาพเลย [คลิกที่ลูกศรชี้]
โกงรางวัลชีวิต The Sims 34.จากนั้นก็เข้าไป ในนั้นอีก
5.กด คลิ๊ก รัวๆ ที่ เป็นพื้นสีแดงๆ (ในเกมThe Sims 3 จะไม่มีพื้นแดงๆนะ) จากนั้นคะแนนมันก็จะไหลมาเทมาเองงิ
สูตรรางวัลชีวิต The Sims 3
--> เครดิต: เต้(Nongte40)

คลิกที่ด้านข้างนี้แทนคำขอบคุณน่ะครับ ขอบคุณมากครับ :')
ของให้สนุกกับการ โกงรางวัลชีวิต The Sims 3 น่ะครับ^^

สูตรเกม The Sims 4 (ครบจริง ! ใน The Sims 4)

วิธีใส่สูตร The Sims 4 / กด Ctrl + Shift + C, เพื่อเปิดช่องใส่สูตรเกม The Sims 4 แล้วค่อยใส่สูตรสำหรับ The Sims 4 ไป (บางสูตรของ The Sims 4 ต้องใส่สูตร testingcheats on ก่อนถึงจะใช้สูตรได้ หากสูตรใช้งานไม่ได้ลองใส่สูตร testingcheats on ลงใน The Sims 4 ก่อนครับ)


สูตรทั่วไปใน The Sims 4 / สูตร The Sims 4
        สูตร The Sims 4 ทั่วไปเหล่านี้ จะทำให้คุณสร้างสิ่งที่สุดยอดได้ในเกม The Sims 4 เช่นสูตร bb.moveobjects สามารถทำให้คุณวางของได้อย่างอิสระ วางของตรงไหนก็ได้ หรือวางของทับกัน ก็สามารถทำได้ สูตรปลดล็อคสิ่งของ ใน The Sims 4 ทำให้คุณปลดล๊อคสิ่งของอีกมากมายใน The Sims 4 สูตรเลื่อนขั้น และสูตร The Sims 4 อีกมากมาย แต่ควรใช้สูตรให้อยู่ใความเหมาะสมและ พอดี


ผลของสูตรสูตร The Sims 4
สูตร The Sims 4 ที่มีคำว่า Off หรือ on ต่อท้ายในสูตร ให้เลือกใส่ในสูตรเพียงอันเดียว On คือเปิดสูตร หรือ Off คือปิดสูตร
สูตร The Sims 4 ที่มี True หรือ False ต่อท้ายในสูตร เหมือนกันกับ Off/On ให้เลือกใส่ในสูตรเพียงอันเดียว True คือเปิดสูตร False คือปิดสูตร
สูตรเพิ่มคะแนนปฎิธานสำหรับแลกของใน The Sims 4 ปรกติคะแนนปฎิธานในสูตรนี้ได้จากทำความปราถนาของซิมส์สำเร็จ

สูตรเพิ่มคะแนนปฎิธาน The Sims 4
ความปราถนาของซิมส์ คือความคิดที่ลอยอยู่บนหัว
สูตรเพิ่มคะแนนนี้ต้องเปิดใช้สูตร testingcheats on ก่อนแล้วใส่
sims.give_satisfaction_points [ใส่คะแนนที่ต้องการ]
(ตัวอย่างการใส่สูตร sims.give_satisfaction_points 5000 ก็จะได้คะแนนปฎิธานมา 5 พัน)
สูตร The Sims 4
วงสีเหลืองคือคะแนนปฎิธานจากการใช้สูตรที่สามารถนำมาแลกของต่างๆ วงกลมสีแดงตรงปุ่มรูปของขวัญ คือปุ่มเปิดช่องแลกของใน
สูตรนี้ทำให้สามารถย้ายเข้าบ้านได้ฟรี
ปลดล๊อคบ้านทุกหลังในเดอะซิมส์ 4 ให้เป็นบ้านฟรี The Sims 4
freerealestate {on/off}
สูตรทำให้ความปราถณาสูงสุดของซิมส์เป็นจริง aspirations.complete_current_milestone
สูตรทำให้ซิมส์ตายด้วยความลำบากใจ - ทำให้เกิดการตายภายใน 5 ชั่วโมงsims.add_buff Buff_Mortified
สูตรทำให้ซิมส์ตายจากความเหนื่อยล้าsims.add_buff buff_Death_ElderExhaustion_Warning
ซิมส์ตายด้วยความหิว - 24 ชั่วโมงตายsims.add_buff Buff_Motives_Hunger_Starving
สูตรทำให้ซิมส์ตายจากการซ่อมsims.add_buff buff_Death_Electrocution_Warning
สูตรนี้ทำให้ซิมส์ไม่มีวันตายDeath.toggle
แสดงสูตรบางส่วนของ The Sims 4help
สูตรลดตำแหน่งอาชีพที่พิมพ์ใน The Sims 4careers.demote [ใส่ชื่ออาชีพที่มีในเดอะซิมส์ 4 เป็นภาษาอังกฤษ] เช่น careers.demote Scientist
สูตรเลื่อนขั้นอาชีพใน The Sims 4careers.promote [ใส่ชื่ออาชีพที่มีใน The Sims 4 เป็นภาษาอังกฤษ]
สูตรเพิ่มเติมคำสั่งพิเศษ และใช้ร่วมกับสูตร The Sims 4 อื่นๆtestingcheats {true/false}
ออกจาก The Sims 4quit
สูตรจ่ายบิลทั้งหมดใน The Sims 4households.force_bills_due
สูตรซ่อนเพชรเหนือหัวซิมส์headlineeffects [on|off]
สูตรทำให้สิ่งนั้นไม่มีวันหมดใน The Sims 4 เช่น หากเปิดสูตรนี้ จะทำให้เค้กนั้นกินได้ไปตลอดobjects.consumables_infinite_toggle [true|false]
สูตรทำให้ซิมส์หรือผี ตั้งครรภ์ โปรดใช้อย่างระมัดระวังsims.add_buff Pregnancy_InLabor
ปิดสูตรสร้างแม่บ้านด้านล่างsims.remove_buff NPC_Maid
สูตรสร้างแม่บ้าน สูตรนี้จะสร้างแม่บ้านใน The Sims 4 ต่างจากสูตรเรียกใช้บริการ เพราะจะสร้างแม่บ้านมาใหม่เลยsims.add_buff NPC_Maid
สูตรนี้ทำให้ซิมส์รู้จักกับซิมส์ทั้งหมด แม้แต่ซิมส์ที่ตาย เพียงใช้เวลาไม่กี่วินาทีก็เสร็จสมบูรณ์relationship.introduce_sim_to_all_others
สูตรลบอารมณ์ของซิมส์ในเวลานั้นsims.remove_all_buffs
 สูตรเคลื่อนย้ายสิ่งของใน The Sims 4 ได้อย่างอิสระ วางของ The Sims 4 ในที่ที่วางไม่ได้ ได้เหมือนกับสูตร moveobjects ในเดอะซิมส์ภาคอื่นแต่เดอะซิมส์ 4 ต้องใส่ bb. เพิ่มมา
กด 9 หรือ 0 ระหว่างใช้สูตร สามารถปรับความสูง ขึ้นลง ของวัตถุได้
กด alt ระหว่างใช้สูตร สามารถหมุนสิ่งของได้อย่างอิสระ สามารถวางสิ่งของใน The Sims 4 โดยไม่ต้องตรงตามตาราง และสามารถปรับความสูงวัตถุที่ติดกับผนังได้ยอย่างอิสระ


bb.moveobjects on คือเปิดสูตรหรือ
bb.moveobjects off คือปิดสูตร แต่ถ้าพิมพ์ 
bb.moveobjects เฉยๆ มันจะสลับไปมาระหว่างเปิดกับปิดสูตรครับ
สูตรเคลื่อนย้ายสิ่งของได้อย่างอิสระใน The Sims 4
ตัวอย่างปรับความสูงสิ่งของได้อย่างอิสระโดยกด 9 เพื่อเลื่อนวัตถุขึ้น และกด 0 เพื่อเลื่อนวัตถุลง ระหว่างใช้สูตรเคลื่อนย้ายสิ่งของอิสระ
thank you Jovan Jovic for this picture
สูตรเพิ่มระดับผลงานในการเรียนของซิมส์เด็กCareers.promote Gradeschool สำหรับโรงเรียนประถม
หรือใช้สูตร
 Careers.promote Highschool สำหรับโรงเรียนมัธยม
สูตรแก้ปัญหาซิมส์ค้าง ซิมส์ผิดปกติ ซิมส์หยุดนิ่ง resetsim (ชื่อของซิมส์) (นามสกุลของซิมส์)
ตัวอย่างใช้สูตร resetsim Bob Smith
สูตรทำให้กลับมาเป็นผู้ใหญ่อีกครั้งsetage Adult
สูตรทำให้เป็นเพื่อนกับทุกซิมส์ในพื้นที่ที่อยู่ โดยซิมส์จะมีความสัมพันธ์ 50% กับทุกซิมส์relationships.create_friends_for_sim
สูตรเรียกซิมส์ให้มาในพื้นที่นั้นsims.spawnsimple [ใส่ตัวเลขจำนวนซิมส์ที่ต้องการ]
ตัวอย่างการใช้สูตร sims.spawnsimple 4
สูตรก็จะเรียกซิมส์มาทั้งหมด 4 คน
ปรับขนาดหน้าจอ The Sims 4 ให้เต็มจอfullscreen
เปิดหรือปิดแถบแสดง frame ratefps [on|off]
สูตรปลดล๊อคสิ่งของที่ไม่สามารถซื้อได้ใน The Sims 4เช่นผลไม้ ต้นไม้ หรือแม้กระทั่งบ่อตกปลาbb.showhiddenobjects
สูตรปลดล็อคสิ่งของทางอาชีพทั้งหมดใน The Sims 4 ที่ปรกติแล้วจะได้ตอนที่เลื่อนขั้นจากอาชีพนั้นๆbb.ignoregameplayunlocksentitlement
 สูตรปลดล๊อคสิ่งของลับใน The Sims 4 ที่ปรกติจะได้จากการไปค้นหาเอง เช่นตามป่า ในต่างดาว
คำเตือน โปรดบันทึกเกมก่อนใช้สูตรปลดล๊อคสิ่งของลับนี้
สูตรปลดล๊อคสิ่งของทั้งหมดใน The Sims 4
ตัวอย่างใช้สูตรปลดล๊อคสิ่งของลับใน The Sims 4 Thankyou coolspear1 from ModTheSims for picture
objects.gsi_create_obj [ตรงนี้ใส่รหัสที่จะปลดล๊อคของ]
ตัวอย่างการใช้สูตร
objects.gsi_create_obj 0x5F57
จะสร้างสิ่งของคือ ปลาหมึกอวกาศขึ้นมา
สูตรปลดล๊อคสิ่งของ The Sims 4
ตัวอย่างปลาหมึกอวกาศจากการใช้สูตรปลดล๊อคสิ่งของลับนี้ใน The Sims 4 Thankyou Trecee from Forever Sims for picture


สูตรเพิ่มเงิน The Sims 4 / Money Cheats The Sims 4


สูตรเพิ่มเงินใน The Sims 4 โดยสูตรเพิ่มเงินของ The Sims 4 มีให้เลือกทั้งสูตรเพิ่มเงินเป็นครั้งๆ สูตรเพิ่มเงินตามจำนวน จนถึงสูตรหักเงินจาก The Sims 4 ตามที่ต้องการ
ผลของสูตรสูตร The Sims 4
สูตรเพิ่มเงินใน The Sims 4 ครั้งล่ะ 1,000 ซิมโมลีออนkaching หรือใช้อีกสูตร rosebud ก็ได้
สูตรเพิ่มเงินใน The Sims 4 ครั้งล่ะ 50,000 ซิมโมลีออน(สูตรเพิ่มเงินที่ใช้ในเกม The Sims 4 บ่อยที่สุด)motherlode
สูตรเพิ่มเงิน The Sims 4 ตามจำนวนที่ต้องการแต่อย่าโลภเกินไปล่ะsims.modify_funds [ใส่จำนวนเงิน]
สูตรหักเงินตามจำนวนที่ต้องการของ The Sims 4sims.modify_funds -[ใส่จำนวนเงิน]

สูตรเรียกใช้บริการฟรี The Sims 4 / Service The Sims 4
 สูตรเรียกพ่อบ้านแม่บ้านและอื่นๆ

สูตร The Sims 4 นี้ทำให้มีพ่อบ้าน แม่บ้าน ช่างซ่อม ฯลฯ อยู่ในบ้านโดยไม่เสียเงิน ซิมส์ที่มาจากสูตรนี้จะไม่ได้ใส่ชุดทำงาน ตามที่ตัวเองเป็น โดยสูตรนี้ ต้องใส่เป็นขั้นไป

ขั้นที่ 1

ก่อนอื่นต้องเปิดใช้สูตร testingcheats ก่อน (testingcheats true หรือใส่สูตร testingcheats on ก็ได้)

ขั้นที่ 2
แล้วใส่สูตรต่อไปนี้ ตามอาชีพที่จะใช้บริการ
ผลของสูตรสูตร The Sims 4
เปิดใช้สูตรเรียกช่างซ่อมsoak.enable_soak_handyman_situation
เปิดใช้สูตรเรียกพ่อบ้านแม่บ้านsoak.enable_soak_maid_situation
เปิดใช้สูตรเรียกคนมางานเลี้ยงsoak.enable_soak_party_situation


ขั้นที่ 3
หลังจากนี้จึงใส่สูตรเรียกใช้ตามไป
ผลของสูตรสูตร The Sims 4
เรียกช่างซ่อมsoak.create_soak_handyman_situation
เรียกพ่อบ้านแม่บ้านsoak.create_soak_maid_situation
เรียกคนมางานเลี้ยงsoak.create_soak_party_situation
maid the sims 4
พ่อบ้านแม่บ้านที่มาจากการใช้สูตร

สูตรความสัมพันธ์ของซิมส์ในเดอะซิมส์ 4 / Relationships The Sims 4

สูตรปรับความสัมพันธ์นี้ต้องเปิดใช้สูตร testingcheats ก่อน (testingcheats true หรือใส่สูตร testingcheats on ก็ได้)
เปิดช่องใส่สูตร แล้วคัดลอกสูตรด้านล่าง (คลุมดำแล้วกด Ctrl พร้อมกับ C)
ด้านล่างนี้และนำไปวาง (ในช่องใส่สูตรกด Ctrl พร้อมกับ V เพื่อวาง)
แล้วแก้ไขชื่อ นามสกุลซิมส์อันแรก กับชื่อนามสกุลซิมส์คนแรก และชื่อซิมส์อีกคน กับนามสกุลอีกคน
จากนั้นใส่ตัวเลข -100 ถึง 100 ตามระดับความสัมพันธ์ที่ต้องการ
สูตรนี้จะเปลี่ยนแปลงทั้งอารมณ์ของซิมส์ และใช้ไม่ได้กับซิมส์ที่เป็น npc (ซิมส์ที่ทำงานต่างๆ เช่นดูแลสวน พ่อบ้าน แม่บ้าน)

ผลของสูตรสูตร The Sims 4
สูตรปรับความสัมพันธ์ของซิมส์modifyrelationship [ชื่อซิมส์] [นามสกุลของซิมส์] [ชื่อซิมส์อีกคน] [นามสกุลซิมส์อีกคน] [ระดับความสัมพันธ์ -100 ได้ถึง 100] [Friendship หรือ Romance_Main]
สูตรเพิ่มความสัมพันธ์ทำให้ซิมส์เป็นเพื่อนสนิทกันmodifyrelationship [ชื่อซิมส์] [นามสกุลของซิมส์] [ชื่อซิมส์อีกคน] [นามสกุลซิมส์อีกคน] 100 Friendship_Main
สูตรเพิ่มความสัมพันธ์ให้ซิมส์เป็นคู่รักกันmodifyrelationship [ชื่อซิมส์] [นามสกุลของซิมส์] [ชื่อซิมส์อีกคน] [นามสกุลซิมส์อีกคน] 100 Romance_Main

สูตร testingcheats / Testingcheats The Sims 4

ใส่สูตร testingcheats on ก่อนแล้วจะปลดล็อคตัวเลือกพิเศษ เพียงต้องกด shift แล้วคลิกที่ตัวซิมส์ หรือสิ่งของ หรือคลิกที่พื้นเพื่อ teleport(lสูตรย้ายมวลสาร)
ผลของสูตรตัวเลือก
เพิ่มซิมส์ที่เลือกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกด shift  คลิกที่ซิมส์แล้วเลือก Add to Family
แก้ไขซิมส์บางส่วน
แต่ถ้าใส่สูตร cas.fulleditmode ในช่องใส่สูตร จะแก้ไขซิมส์ได้เต็มที่
กด shiftคลิกที่ซิมส์แล้วเลือก Modify in CAS
ทำให้ความต้องการเต็มใน The Sims 4กด shift คลิกที่ซิมส์แล้วเลือก Cheat Need แล้วกด Make Happy
ทำให้ความต้องการไม่ลดลง เขียวตลอดกด shift คลิกที่ซิมส์แล้วเลือก Cheat Need แล้วกด Disable Motive Decay
ทำให้ความต้องการลดเป็นปรกติกด shift คลิกที่ซิมส์แล้วเลือก Cheat Need แล้วกด Enable Motive Decay
รีเซ็ตวัตถุหรือซิมส์ที่เลือก ใช้แก้ไขซิมส์หรือวัตถุที่ขัดข้องกด shift ที่ซิมส์หรือสิ่งของ Reset Object
เคลื่อนย้ายมวลสารซิมส์ไปอย่างรวดเร็วกด shift คลิกที่พื้นแล้วเลือก Teleport Sim
ทำให้สิ่งของไม่เลอะกด shift คลิกที่สิ่งของแล้วเลือก Make Clean
ทำให้สิ่งของเปื้อนกด shift คลิกที่สิ่งของแล้วเลือก Make Dirty


สูตรปรับทักษะ The Sims 4 / The Sims 4 Skills Cheats

สูตรปรับทักษะนี้(Skill cheats)
ต้องใส่สูตร testingcheats on ก่อน

สูตรปรับทักษะ(Skill cheats)ต่อไปนี้จะเปลี่ยนระดับทักษะ(skill level)ของซิมส์ใน The Sims 4 ให้มีระดับทักษะสูงสุด หรือแล้วแต่จะกำหนด

วิธีใช้สูตรทักษะให้ใส่ stats.set_skill_level ชื่อสูตรทักษะ [ระดับที่ต้องการ(1 ถึง 10)]
ตัวอย่างใช้สูตร stats.set_skill_level AdultMajor_Fishing 4 ซิมส์ก็จะได้ทักษะการตกปลาระดับ 4
ตัวอย่างการใช้สูตรปรับทักษะเดอะซิมส์ 4
ตัวอย่างการใช้สูตรปรับทักษะในเดอะซิมส์ 4


ผลของสูตรสูตรทักษะ
(ต้องใส่สูตร testingcheats on ก่อน
และโปรดดูตัวอย่างใส่สูตรทักษะด้านบนครับ)
สูตรปรับทักษะสร้างสรรค์ของซิมส์เด็กstats.set_skill_level Skill_Child_Creativity
สูตรปรับทักษะจิตใจเมตตาของซิมส์เด็กstats.set_skill_level Skill_Child_Mental
สูตรปรับทักษะเครื่องยนต์ของเด็กstats.set_skill_level Skill_Child_Motor
สูตรปรับทักษะอยู่ร่วมกันในสังคมของซิมส์เด็กstats.set_skill_level Skill_Child_Social
สูตรปรับทักษะความมีเสน่ห์stats.set_skill_level AdultMajor_Charisma
สูตรปรับทักษะความตลกของซิมส์stats.set_skill_level AdultMajor_Comedy
สูตรปรับทักษะทำอาหารstats.set_skill_level AdultMajor_HomestyleCooking
สูตรปรับทักษะการตกปลาstats.set_skill_level AdultMajor_Fishing
สูตรปรับทักษะออกกำลังกายstats.set_skill_level Skill_Fitness
สูตรปรับทักษะการทำสวนstats.set_skill_level AdultMajor_Gardening
สูตรปรับทักษะรสนิยมด้านของกินstats.set_skill_level AdultMajor_GourmetCooking
สูตรปรับทักษะเล่นกีต้าของซิมส์stats.set_skill_level AdultMajor_Guitar
สูตรปรับทักษะงานช่างstats.set_skill_level AdultMajor_Handiness
สูตรปรับทักษะใช้เหตุผลของซิมส์stats.set_skill_level AdultMajor_Logic
สูตรปรับทักษะการก่อกวนstats.set_skill_level AdultMajor_Mischief
สูตรปรับทักษะผสมเครื่องดื่มstats.set_skill_level AdultMajor_Bartending
สูตรปรับทักษะความสร้างสรรค์ในการวาดภาพstats.set_skill_level AdultMajor_Painting
สูตรปรับทักษะเล่นเปียโนstats.set_skill_level AdultMajor_Piano
สูตรปรับทักษะเขียนโปรแกรมstats.set_skill_level AdultMajor_Programming
สูตรปรับทักษะการเก็บเกี่ยวstats.set_skill_level AdultMajor_Reaping
สูตรปรับทักษะความเชี่ยวชาญด้านจรวดstats.set_skill_level AdultMajor_RocketScience
สูตรปรับทักษะเล่นเกมของซิมส์stats.set_skill_level AdultMajor_VideoGaming
สูตรปรับทักษะเล่นไวโอลินของซิมส์stats.set_skill_level AdultMajor_Violin
สูตรปรับทักษะการเขียนstats.set_skill_level AdultMajor_Writing
สูตรปรับทักษะสมุนไพร(The Sims 4 Outdoor Retreat)stats.set_skill_level AdultMajor_Herbalism
สูตรปรับทักษะการอบของกิน(The Sims 4 get to work)stats.set_skill_level AdultMajor_Baking
สูตรปรับทักษะการถ่ายรูป(The Sims 4 get to work)stats.set_skill_level AdultMajor_Photography
สูตรปรับทักษะการขาย(The Sims 4 get to work)stats.set_skill_level retail_sales
สูตรปรับทักษะจริยธรรมในการทำงาน(The Sims 4 get to work)stats.set_skill_level retail_workethic
สูตรปรับทักษะบำรุงร้าน(The Sims 4 get to work)stats.set_skill_level retail_maintenance
สูตรปรับทักษะสมดุลร่างกาย(The Sims 4 Spa Day)stats.set_skill_level AdultMajor_Wellness
สูตรปรับทักษะการเต้น(The Sims 4 get together)stats.set_skill_level AdultMinor_Dancing
สูตรปรับทักษะการร้องเพลง(The Sims 4 City living)stats.set_skill_level AdultMajor_Singing
สูตรปรับทักษะการเป็นแวมไพร์(The Sims 4 Vampires)stats.set_skill_level Vampirelore 0-15
สูตรปรับทักษะสัตวแพทย์(The Sims 4 Cats and Dogs)stats.set_skill_level AdultMajor_Veterinarian
สูตรปรับทักษะการฝึกสุนัข(The Sims 4 Cats and Dogs)stats.set_skill_level skill_dogtraining 5
สูตรปรับทักษะนักโบราณคดี(The Sims 4 Jungle Adventure)stats.set_skill_level major_archaeology x
ขอบคุณสูตรที่รวบรวมจาก Mravac_Kid and geekneck99, Thunderkid69, orange_summer, AdmiralInman, hamzah_issa, T_theBeast, minty325, Fitzler, Angel_Lilly, and shinzuko and PoetsCafe, EggmanChao, fairyg0thmother, and JunhaoXim

© 2013 ไอเพรสและ 2011 เดอะซิมส์เพื่อมนุษย์. สงวนลิขสิทธิ์. ออกแบบและร่วมออกแบบโดย เทมเพลสทิซึ่ม และภานุมาศ สิงห์พรม