ปลดล็อคพื้นที่ลับ The Sims 4 บ้านเล็กในป่าลึก (The Sims 4 Outdoor Retreat)

พื้นที่ลับทั้งหมด
Sylvan Glade!Forgotten Grotto
Sixam~(อวกาศ)Deep woods: Hermit


Hermit's House

Unlock Secret Deep Woods in The Sims 4 Outdoor Retreat
ปลดล็อคสถานที่ลับใน The Sims 4 Outdoor Retreat: บ้านเล็กในป่าลึก The Sims 4

ปลดล็อคสถานที่ลับ The Sims 4 The Sims 4 Outdoor Retreat
สถานที่ลับ The Sims 4: บ้านเล็กในป่าลึก
      สถานที่แห่งนี้ เต็มไปด้วยสมุนไพรหลากหลายพันธุ์ แมลงนานาชนิด รวมทั้งปลาๆแปลกๆ ที่เป็นความลับของ The Sims 4 ไม่สามารถตกได้จากที่อื่นใน The Sims 4 เป็นสถานที่ลับที่เป็นสวรรค์ของนักท่องป่าเลยทีเดียว ที่นี่ คุณจะได้พบกับบ้านของผู้สันโดษกลางป่า ผู้ที่รักการใช้ชีวิตแบบธรรมชาติของมนุษย์ พร้อมจะต้อนรับคุณทุกเมื่อ ขอต้อนรับคุณสู่ บ้านเล็ก ในป่าลึก

วิธีปลดล็อคสถานที่ลับ บ้านเล็กในป่าลึก
1. เดินทางไปยัง Granite Falls จากนั้นไปที่ที่ทำการอุทยานบริเวณข้างน้ำตก
2. มองหาโพรงที่มีเถาไม้คลุมอยู่ ที่อยู่ไกลออกไป

ปลดล็อคสถานที่ลับ The Sims 4 The Sims 4 Outdoor Retreat
ทางเข้าอยู่ไกลออกไปจากที่ทำการอุทยาน Granite Falls ใน The Sims 4 Outdoor Retreat

ปลดล็อคสถานที่ลับ The Sims 4 The Sims 4 Outdoor Retreat
โพรงลับ The Sims 4: ซึ่งเป็นทางเข้าสู่สถานที่ลับ บ้านเล็กในป่าลึก

3.กดที่หน้าโพรงทางเข้า จะมีคำถามขึ้นมาให้ตอบ โดยตอบตามลำดับ ดังนี้
Step Forward Go through the Web Ignore the Object หรือ Sally Forth Approach the Sim
4.ทางเข้าสู่สถานที่ลับจะถูกเปิดออก ขอเชิญเพลิดเพลินกับการตกปลา หาแมลงหายาก และน้ำตกสวยๆ สัตว์แปลกๆ บรรยากาศอันแสนสงบได้เลย


Thank you SimCitizens for beautiful Picture


Thank you Carls-Sims-4-guide for Picture and Information Secret Area Deep Woods: Hermit's House in The Sims 4 Outdoor Retreat

พื้นที่ลับทั้งหมด
Sylvan Glade!Forgotten Grotto
Sixam~(อวกาศ)Deep woods: Hermit
สมัครสมาชิก

© 2013 ไอเพรสและ 2011 เดอะซิมส์เพื่อมนุษย์. สงวนลิขสิทธิ์. ออกแบบและร่วมออกแบบโดย เทมเพลสทิซึ่ม และภานุมาศ สิงห์พรม