จำลองการใช้ชีวิตบนยานต่างดาว - บ้าน The Sims 4

น่าสนุกแค่ไหนที่ได้ใช้ชีวิตบนยานต่างดาว บ้าน The Sims 4 ที่พาคุณเข้าสู่ชีวิตบนยานอวกาศที่น่าตื่นเต้น หรืออาจมีอีกมุมที่คุณอาจเปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยี บ้านหลังนี้ รอคุณพิสูจน์ อยู่ที่นี่ บ้าน The Sims 4
บันทึกบ้าน
 สำหรับวิธีติดตั้งบ้านดูที่นี่
ต้องมี      
thank you Akai
from akaisims for Amazing spaceship The Sims 4 

ยังมีบ้านสวย The Sims 4 อีกที่

© 2013 ไอเพรสและ 2011 เดอะซิมส์เพื่อมนุษย์. สงวนลิขสิทธิ์. ออกแบบและร่วมออกแบบโดย เทมเพลสทิซึ่ม และภานุมาศ สิงห์พรม