กล่องสมบัติแห่งเมล็ดพันธ์(ซื้อเมล็ดพันธ์ได้จากกล่อง ทำสวนง่ายๆ) The Sims 3 - Item The Sims 3 - ทำสวนเดอะซิมส์ 3
บันทึกไอเทม
 สำหรับวิธีติดตั้งดูที่นี่
ต้องมี เกมเดอะซิมส์ 3 ภาคหลักรุ่น 6.2 ขึ้นไป
thank you Buzzler
from modthesims The Box of seed
สมัครสมาชิก

© 2013 ไอเพรสและ 2011 เดอะซิมส์เพื่อมนุษย์. สงวนลิขสิทธิ์. ออกแบบและร่วมออกแบบโดย เทมเพลสทิซึ่ม และภานุมาศ สิงห์พรม