ปลดล๊อคดินแดนลึกลับของเดอะซิมส์ 4 Sylvan Glade! The Sims 4(ไม่ใช่สูตรน่ะ)

พื้นที่ลับทั้งหมด
Sylvan Glade!Forgotten Grotto
Sixam~(อวกาศ)Deep woods: Hermit

ปลดล๊อคดินแดน
Sylvan Glade!
1. ให้ไปที่เมือง Willow Creek ในเดอะซิมส์ 4

2. ไปที่บ้าน the Crick Cabana ที่อยู่ในย่านบ้านราคาถูก

3. สังเกตุต้นไม้ที่อยู่ข้างบ้าน เป็นต้นไม้สวยๆ มีพุ่มไม้เล็กๆ แปลกๆ ขึ้นอยู่ใต้ต้นไม้

ต้นไม้ที่เป็นทางสู่ดินแดนลึกลับในเดอะซิมส์ 4


4. ให้ไปกด View(ดู) ที่ต้นไม้ไปเรื่อยๆๆๆๆ

5. หลังจากนั้นจะมีคำสั่งให้กดรดน้ำต้นไม้ Water ให้กดรดน้ำไปเรื่อยๆ

6. จะมีคำสั่งใหม่ขึ้นมาอีก ให้กดไป

7. ตอบคำถามที่ปรากฎ ถ้าเลือกถูก มันจะพาไปยังดินแดนลึกลับของเดอะซิมส์ 4 ที่ชื่อว่า Sylvan Glade นั่นเอง!

พื้นที่ลับทั้งหมด
Sylvan Glade!Forgotten Grotto
Sixam~(อวกาศ)Deep woods: Hermit
สมัครสมาชิก

© 2013 ไอเพรสและ 2011 เดอะซิมส์เพื่อมนุษย์. สงวนลิขสิทธิ์. ออกแบบและร่วมออกแบบโดย เทมเพลสทิซึ่ม และภานุมาศ สิงห์พรม