ปราสาทน้อยที่สวยงามท่ามกลางทะเลทราย - บ้าน The Sims 4

จะเรียกว่าบ้าน หรือปราสาทดี ในเมื่อความสวยงามตระการตา ปรากฎอยู่ตรงหน้าแล้ว
ท่ามกลางทะเลทรายอันเวิ้งว้าง มีปราสาทหลังน้อยตั้งอยู่ เป็นบ้านของซิมส์ที่หลงไหลในมนสเน่ห์แห่งอาณาจักร
ปราสาทที่สวยงามแห่งนี้มีมุมที่น่าค้นหาอยู่มากมาย เชิญสัมผัสได้ที่นี่ ใน The Sims 4

บ้านสวย The Sims 4 ปราสาท The Sims 4

บ้านสวย The Sims 4 ปราสาท The Sims 4

บ้านสวย The Sims 4 ปราสาท The Sims 4


บ้านสวย The Sims 4 ปราสาท The Sims 4บันทึกไอเทม
 สำหรับวิธีติดตั้งดูที่นี่
thank you artrui
from Modthesims for Small Kingdom
สมัครสมาชิก

© 2013 ไอเพรสและ 2011 เดอะซิมส์เพื่อมนุษย์. สงวนลิขสิทธิ์. ออกแบบและร่วมออกแบบโดย เทมเพลสทิซึ่ม และภานุมาศ สิงห์พรม