ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4(No CC!) - Disney Castle The Sims 4


ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์เดอะซิมส์ 4 By JamsPanumas
สายน้ำที่กระทบกับแสงอาทิตย์ สะท้อนไปยังตัวปราสาท เป็นภาพที่งดงามนัก
ปราสาทหลังนี้ถูกตกแต่งอย่างเรียบง่ายทั้งภายในและภายนอก
สนามหญ้าเขียวชะอุ่ม เหมาะสำหรับวิ่งเล่น และเด็ดดอกไม้ยิ่ง
ขอเชิญให้มาสัมผัสในปราสาทดิสนีย์ !
เปิดใช้สูตร bb.moveobjects ก่อนติดตั้ง
Use bb.moveobjects on before enter the lotบันทึกปราสาท

สำหรับวิธีติดตั้งดูที่นี่

make by Jams Panumas
from The Sims Human
thank you Disney for inspiration

ต้องมี           

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4
ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4

ปราสาทดิสนีย์ The Sims 4 Disney Castle The Sims 4
สมัครสมาชิก

© 2013 ไอเพรสและ 2011 เดอะซิมส์เพื่อมนุษย์. สงวนลิขสิทธิ์. ออกแบบและร่วมออกแบบโดย เทมเพลสทิซึ่ม และภานุมาศ สิงห์พรม