ชิงช้าสวรรค์หมุนได้จริง ! สนุกๆ - ของเสริม The Sims 3

สร้างสวนสนุกของคุณ ! กับชิงช้าสวรรค์เดอะซิมส์ 3 ที่หมุนได้จริง
บันทึกไอเทม
 สำหรับวิธีติดตั้งดูที่นี่
ต้องมี เกมเดอะซิมส์ 3 ภาคหลักรุ่น 1.67.2 ขึ้นไป
thank you douglasveiga
from modthesims for funny Ferris wheel in The Sims 3
and thank you modthesims for all items The Sims 3
สมัครสมาชิก

© 2013 ไอเพรสและ 2011 เดอะซิมส์เพื่อมนุษย์. สงวนลิขสิทธิ์. ออกแบบและร่วมออกแบบโดย เทมเพลสทิซึ่ม และภานุมาศ สิงห์พรม