เกาะสวยๆแห่งขั้วโลกเหนือ - ของเสริม The Sims 3

       จะมีอะไรดีไปกว่าการที่มีขั้วโลกเหนืออยู่ใกล้ๆบ้าน ดินแดนแห่งน้ำแข็งอันหนาวเหน็บ แสงที่ส่องกระทบกับผิวน้ำสวยงามนัก ลองแวะไปดูสิ ! ขั้วโลกเหนือแห่ง The Sims 3 ของเสริม the sims 3

ของเสริม The Sims 3 เมือง The Sims 3
thank you pixelhart for beautiful picture the sims 3

ของเสริม The Sims 3 เมือง The Sims 3
Thank you simsundercandlelight for beautiful picture town the sims 3


ของเสริม The Sims 3 เมือง The Sims 3
thank you simmaroos for this picture the sims 3


ของเสริม The Sims 3 เมือง The Sims 3
thank you simmaroos for town picture the sims 3

ของเสริม The Sims 3 เมือง The Sims 3
thank you pixelhart for this picture The Sims 3

ของเสริม The Sims 3 เมือง The Sims 3
thank you pixelhart for this picture The Sims 3

บันทึกไฟล์ที่ 1 บันทึกไฟล์ที่ 2 บันทึกไฟล์ที่ 3 บันทึกไฟล์ที่ 4
 สำหรับวิธีติดตั้งดูที่นี่
ต้องโหลดให้ครบทั้ง 4 ไฟล์ และแตกไฟล์ด้วยโปรแกรม rarwin
จึงจะได้ไฟล์สำหรับติดตั้งเมืองใน The Sims 3

ต้องมี Pets
และเกมเดอะซิมส์ 3 ภาคหลักรุ่น 1.5 ขึ้นไป
thank you bakafox
from modthesims for This island The Sims 3
and thank you modthesims for icons The Sims 3
สมัครสมาชิก

© 2013 ไอเพรสและ 2011 เดอะซิมส์เพื่อมนุษย์. สงวนลิขสิทธิ์. ออกแบบและร่วมออกแบบโดย เทมเพลสทิซึ่ม และภานุมาศ สิงห์พรม