ข่าว The Sims 4 : ภาคเสริมใหม่ในหน้าร้อน 2559 นี้ มาดูกัน!

โดย The Sims 4 ภาคใหม่นี้จะเป็นภาคเสริมเกี่ยวกับร้านอาหาร และภาคของเสริมที่จะเติมเต็มให้กับเด็ก

ข่าว The Sims 4 ภาคเสริมใหม่ The Sims 4 ของเสริมใหม่ The Sims 4
The Sims 4 ภาคใหม่ที่เกี่ยวกับร้านอาหาร

ข่าว The Sims 4 ภาคเสริมใหม่ The Sims 4 ของเสริมใหม่ The Sims 4
The Sims 4 ภาคของเสริมใหม่ ที่จะเติมเต็มให้กับเด็ก


ไปดูวิดีโอกันเลย!thank you Simsvip for Video new game pack and stuff pack The Sims 4
สมัครสมาชิก

© 2013 ไอเพรสและ 2011 เดอะซิมส์เพื่อมนุษย์. สงวนลิขสิทธิ์. ออกแบบและร่วมออกแบบโดย เทมเพลสทิซึ่ม และภานุมาศ สิงห์พรม