ชุดของเสริมจาก The hobbit - ของเสริม The Sims 4

        ชุดของเสริม The Sims 4 นำเรื่องราวของ The hobbit มาถ่ายทอดสู่ The Sims 4 ทั้งประตู พื้น พืชพรรณ สิ่งของ เหล่านี้รวมอยู่ในชุดของเสริม The Sims 4 นี้แล้ว

ของเสริม The Sims 4 ของเสริมสวยๆ

ของเสริม The Sims 4 ของเสริมสวยๆ

ของเสริม The Sims 4 ของเสริมสวยๆ

ของเสริม The Sims 4 ของเสริมสวยๆ

ของเสริม The Sims 4 ของเสริมสวยๆบันทึกของเสริม
 สำหรับวิธีติดตั้งของเสริมดูที่นี่
thank you Severinka
from thesimsresource for Items the sims 4 ของเสริม the sims 4 สวยๆ
สมัครสมาชิก

© 2013 ไอเพรสและ 2011 เดอะซิมส์เพื่อมนุษย์. สงวนลิขสิทธิ์. ออกแบบและร่วมออกแบบโดย เทมเพลสทิซึ่ม และภานุมาศ สิงห์พรม